Quan les vaques són els companys 18/10/2021

Quan les vaques són els companys
Artícle Bon dia Meri Baro Crotal de llumaneres

Mertixell Baro és la titular del cortal de LLumeneres i des de fa uns anys es cuida personalment dels animals que constitueixen la seva principal font d'ingressos,  juntament amb l'hort i la granja escola.  La seva relació amb el bestiar es pragmàtica, però no per això menys humana i sensible.

Llegir més a:   https://www.bondia.ad/societat/quan-les-vaques-son-els-companys