LA SOCIETAT

Què és Ramaders d’Andorra?

Ramaders d’Andorra SA és una societat, que té com a objectiu principal la comercialització de la carn del bestiar criat i engreixat dins del Principat. La societat va néixer de la unió d’un grup de ramaders el 1999.

Com funciona la societat?

Ramaders d’Andorra SA és una societat formada pel Govern i els ramaders. Quan un ramader entra a formar part de la societat accedeix a un número d’accions proporcional a la seva cabana ramadera. En el cas de les vaques i les eugues necessita una acció per cada mare en cria. En canvi, la secció caprina i ovina necessiten una acció per cada deu animals. En qualsevol cas, el Govern sempre s’ha de quedar amb el 51% de les accions totals.

L’organització és com la de qualsevol societat. Així doncs, Ramaders d’Andorra té una junta general d’accionistes, formada per tots els socis, que es reuneix com a mínim una vegada a l’any per aprovar els comptes i la gestió social del Consell d’Administració. El Consell d’Administració és nomenat per la Junta General d’Accionistes i és l’encarregat de prendre les decisions del dia a dia de la societat en nom de la resta de socis. A més, és el Consell d’Administració, configurat per quatre representants del Govern i tres ramaders, qui nomena els càrrecs de president, vicepresident i secretari.

LA SOCIETAT

Objectius de la societat

Comercialització de la carn criada i engreixada a Andorra sota ‘IGP Carn d’Andorra’ i el segell de qualitat ‘Carn de Qualitat Controlada d’Andorra:

  • Subministrament als socis d’aliment concentrat per a l’engreix dels animals (Fórmula 100% vegetal a base de cereal, lleguminoses i minerals, que no conté farines animals, ni antibiòtics, ni promotors de creixement, ni oli de palma).
  • Compra dels animals als socis amb uns preus fixats per la Junta General d’Accionistes.
  • Sacrifici a l’Escorxador Nacional d’Andorra (control veterinari, benestar animal i control sanitari).Venda del producte a carnisseries i restauració.

 

Actualment Ramaders d’Andorra compta amb 60 socis, majoritàriament de secció bovina, i pràcticament el 100% del vedells nascuts al Principat són sacrificats sota la marca Carn d’Andorra.