TRAÇABILITAT ANIMAL

Rastreig d'animal a través de totes les etapes de producció, elaboració i distribució que formen la cadena alimentària.

Eina fonamental per garantir la seguretat dels aliments, així com la sanitat de les persones i els animals.